Τα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο παίδων της Αθήνας!

Τα χρυσά μετάλλια σε μία σύντομη ανασκόπηση
ανά στύλ και ανά κατηγορία.
pilidis-2Άξιο αναφοράς είναι και  το ρεκόρ του Γ. Πιλίδη
στην Ελευθέρα πάλη και στην κατηγορία των 58kg.
είναι ο μοναδικός παλαιστής της κατηγορίας στην ιστορία με έξι μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Ελληνορωμαϊκή για τις κατηγορίες 42, 46, 69, 76, και 85 κιλών εδώ .
Ελληνορωμαϊκή για τις κατηγορίες 50, 54, 58, 63 και 100 κιλών εδώ .
Κορασίδες για τις κατηγορίες 38, 43, 49, 56, και 65 κιλών εδώ.
Κορασίδες για τις κατηγορίες 40, 46, 52, 60 και 70 κιλών εδώ.
Ελευθέρα για τις κατηγορίες 42, 46, 69, 76 και 85 εδώ.
Ελευθέρα για τις κατηγορίες 50, 54, 58, 63 και 100 κιλών εδώ.