ΣΤΟΧΟΙ

Οι καθημερινοί στόχοι του συλλόγου μας….

Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος όλων των αγοριών και των κοριτσιών για τη Πάλη ως Φυσική Δραστηριότητα.
• Η διεξαγωγή του μαθήματος με ελκυστικό- διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αξιοποίηση της ενεργού συμμετοχής όλων των μαθητών και των μαθητριών.
• Η παιδαγωγική επάρκεια του μαθήματος
• Η άσκηση του σώματος των μαθητών και των μαθητριών, ώστε η σωματική άσκηση μέσω της Πάλης να γίνει τρόπος ζωής.
• Η εισαγωγή ενός είδους άσκησης με ένα δυαδικό άθλημα, με ένα άθλημα επαφής
• Η γνωριμία των βασικών ιστορικών χαρακτηριστικών της πάλης όπως είναι: ο ιστορικός και συμβολικός ρόλος της, ότι η πάλη είναι ένα από τα βασικά αθλήματα πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Νίκος Τ.

Leave a Reply